Privacyverklaring

Wij nemen uw privacy serieus en we doen erg ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken.

Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens wijverwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.

In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Ideko Interieurbouw B.V. in deze: verantwoordelijke.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ideko Interieurbouw B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website, onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam contactpersoon
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens welke u zelf verstrekt tijdens het contact met ons

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en dienstverlening hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Bent u er van overtuigd dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@idekointerieurbouw.nl. Wij zullen deze informatie dan onmiddelijk verwijderen.

Doeleinden

Ideko Interieurbouw B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor onderstaande doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U desgevraagd informatie toe te sturen.
 • Het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht, de uitvoering van uw bestelling en om u op de hoogte te houden van het verloop daarvan.
 • U te informeren over andere producten en diensten van Ideko Interieurbouw B.V., enkel indien u daar prijs op stelt.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, enkel indien u daar prijs op stelt.
 • Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaren persoonsgegevens

Ideko Interieurbouw B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnenin uw specifieke geval neem dan contact op via: info@idekointerieurbouw.nl.

Delen met anderen

Ideko Interieurbouw B.V. deelt uw persoonsgegevens uitsluitend  met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ideko Interieurbouw B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw gegevens worden onder geen beding door ons aan derden verkocht.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies.

U kunt cookies uitschakelen door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als u hierbij hulp wilt dan mag u altijd contact met ons opnemen. Kijk voordat u contact met ons opneemt eerst in de help functie van uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren en/of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@idekointerieurbouw.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan vragen wij u
vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw
identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u om in deze kopie uw
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

Ideko Interieurbouw B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging persoonsgegevens

Ideko Interieurbouw neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@idekointerieurbouw.nl.

Om u als website bezoeker te beschermen gebruikt Ideko Interieurbouw B.V. veilige coderingstechnologie√ęn. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.

Wijzigingen

Ideko Interieurbouw B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement op eventuele aanpassingen. De huidige versie is 1.0 d.d. 03/10/2019.